Contact

Contact us

The choir of the First Grammar School in Nowy Sącz
adress: 33-300 Nowy Sącz, ul. Długosza 5
e-mail: scs@scherzo.art.pl

Bank PeKaO
nr. konta: 24 1240 4748 1111 0010 6704 6231

13 + 2 =

I Liceum Ogólnokształcące w Nowym Sączu